Vážení čtenáři,
Vítáme vás na nových webových stranách časopisu Klinická biochemie a metabolismus. Dosud byl časopis vydáván v tištěné podobě a s časovým odstupem zpřístupněn na webu ČSKB. Počínaje prvním číslem roku 2023 bude časopis publikován již výhradně v elektronické podobě.  Kromě elektronického vydání na těchto stranách zůstává zachován přístup do archivu starších ročníků časopisu do roku 2022.

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

Časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky je zaměřen na problematiku klinické biochemie, patofyziologie, patobiochemie, nutriční podpory a nukleární medicíny. Obsahuje přehledné referáty, původní práce, kazuistiky a metodické studie. Nedílnou součástí jsou též excerpta zajímavých prací ze zahraniční literatury. Čtvrtletník je určen lékařům a všem dalším odborníkům ve zdravotnictví se zájmem o uvedené obory. Navazuje na vše pozitivní z tradice časopisu Biochemia Clinica Bohemoslovaca. Časopis je od r.1971 recenzován.

ISSN 2570-9402 (on-line)

Aktuální čísla

Vydavatel:
Vedoucí redaktorka:
Zástupce vedoucí redaktorky:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve společnosti STAPRO s. r. o.
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

Inzerce:

Jitka Beerová, email: beerova@stapro.cz