Číslo 1/2022

Náhled celého čísla v listovacím formátu naleznete zde

OBSAH č. 1-2022 / CONTENTS 1-2022

KBM_1_2022-editorial
Friedecký B.: Zelená éra a klinická laboratoř
Friedecký B.: Green era and clinical laboratory
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 3-4.

KBM_1_2022_Prusa-5
Lehnert P., Šrámková M., Průša R.: Distribuční šíře monocytů a její význam pro včasnou diagnostiku sepse

Lehnert, P., Šrámková, M., Průša, R.: Monocyte distribution width and its application for early diagnosis of sepsis
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 5-11.

KBM_1_2022-Friedecky-COV-12
Friedecký B., Kratochvíla J.: Biochemické analyty séra, COVID-19 a harmonizace

Friedecký B., Kratochvíla J.: Serum biochemical analytes, COVID-19 and harmonization
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 12-16.

KBM_1_2022-Friedecky-anti-CoV-2-17
Friedecký B.: Kvantitativní měření a neutralizační kapacita anti-SARSCoV-2. Stav v srpnu 2021. Krátké sdělení

Friedecký B.: Quantitative measurement and neutralization capacity of anti-SARS-CoV-2. Status in August 2021. Short communication
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 17-18.

Doporučení / Recommendations

KBM_1_2022-dop-IKK-19
Šprongl L., Stančík L., Minář J., Kratochvíla J.: Doporučení České společnost klinické biochemie ČLS JEP o vnitřní kontrole kvality

Šprongl L., Stančík L., Minář J., Kratochvíla J.: Recommendation of the Czech Society of Clinical Biochemistry of the Czech Medical Association on internal quality control
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 19-20.

KBM_1_2022-dop-kard-troponiny-21
Friedecký B.: Doporučení České společnost klinické biochemie ČLS JEP: Laboratorní aspekty stanovení kardiálních troponinů

Friedecký B.: Recommendation of the Czech Society of Clinical Biochemistry CLS JEP: Laboratory aspects of the determination of cardiac troponins
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 21-24.

Osobní sdělení / Obituary

KBM_1_2022-Petersen
In memoriam Per Hyltoft Petersen
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 25.

Časopis Klinická biochemie
a metabolismus v roce 2022 vychází za laskavé podpory těchto společností: