Číslo 1/2023

Náhled celého čísla v listovacím formátu naleznete zde

OBSAH č. 1-2023 / CONTENTS 1-2023

Editorial: Freckmann G.: Standardization of continuous glucose monitoring
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 1, p. 3 – 4

Friedecký B., Kratochvíla J.: Harmonizace kontinuálního sledování glukózy (CGM)
Friedecký B., Kratochvíla J.: Harmonization of Continuous Glucose Monitoring (CGM)
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 1, p. 5 – 8

Zeman D., Beňovská M., Podborská M., Hoffmannová A., Bučková D., Tůmová J.,Valík D.: Stanovení albuminu v párových vzorcích likvorů a sér pro výpočet kvocientu albuminu a intrathekální syntézy imunoglobulinů  
Zeman D., Beňovská M., Podborská M., Hoffmannová A., Bučková D., Tůmová J.,Valík D.: Determination of albumin in paired cerebrospinal fluid and serum samples for the assesment of albumin quotient and intrathecal immunoglobulin synthesis
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 1, p. 9 – 15

Kušnierová P., Švagera Z., Michnová O., Hložánková M., Kosztyu P., Chalupová L., Dvořáková B., Seidlová V., Moťovská Z., Knot J., Koževnikovová R., Cvek J., Stejskal D.: Biomarkery microRNA v diagnostice onkologické kardiotoxicity
Kušnierová P., Švagera Z., Michnová O., Hložánková M., Kosztyu P., Chalupová L., Dvořáková B., Seidlová V., Moťovská Z., Knot J., Koževnikovová R., Cvek J., Stejskal D.: MicroRNA biomarkers in the diagnosis of oncological cardiotoxicity
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 1, p. 16 – 20

Friedecký B.: Zelené a udržitelné klinické laboratoře. Malý úvod do velkého problému
Friedecký B.: Green and sustainable clinical laboratories. A small introduction to a big problem
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 1, p. 21 – 23

Aktuality / Actualities
B. Friedecký, J. Kratochvíla: Poznámky k laboratorní diagnostice diabetu mellitu (2023)
B. Friedecký, J. Kratochvíla: Notes on laboratory diagnostics of diabetes mellitus 2023
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 1, p. 24 – 25

Nekrolog / Obituary
Odešel Vratislav Chromý
Vratislav Chromý died
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 1, p. 26 – 27

Časopis Klinická biochemie
a metabolismus v roce 2023 vychází za laskavé podpory těchto společností: