Číslo 2/2022

Náhled celého čísla v listovacím formátu naleznete zde

OBSAH č. 2-2022 / CONTENTS 2-2022

editorial_2022-2
Editorial: Bunešová M., Průša R.: BIOLAB 2022

Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 2, p.31

KBM-2-2022_Friedecky-32
Friedecký B., Kratochvíla J., Jabor A.: Harmonizace v klinické laboratoři a charakter externího hodnocení kvality v blízké budoucnosti

Friedecký B., Kratochvíla J., Jabor A.: Harmonization in the clinical laboratory and the nature of external quality assessment in the near future
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 2, p. 32-36.

KBM_2-2022_Ambrozova-37
Ambrožová J.: Srovnatelnost výsledků vyšetření – možné postupy

Ambrožová J.: Comparability of examination results – recommended procedure
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 2, p. 37-47.

SBORNÍK – BIOLAB / PROCEEDINGS – BIOLAB
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 2, p. 49-64.

KBM_2-2022_SBORNIK
Abstrakta přednášek / Abstracts of lectures
Abstrakta posterů / Abstracts of posters
Jmenný rejstřík / Index of authors

Časopis Klinická biochemie
a metabolismus v roce 2022 vychází za laskavé podpory těchto společností: