Číslo 4/2022

Náhled celého čísla v listovacím formátu naleznete zde

OBSAH č. 4-2022 / CONTENTS 4-2022

KBM_4_2022_Editorial 1-99
Editorial: Jabor A.: Chloridový anion? Proč určitě ano.
Editorial: Jabor A.: Chloride anion? Why sure yes.
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 99

KBM_4_2022_Editorial 2-100
Editorial: Vávrová J.: Budoucnost KBM od č.1/2023
Editorial: Vávrová J.: The Future KBM from No. 1/2023
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 100 

KBM_4_2022_Friedecky-101
Friedecký B., Kratochvíla J.: Stanovení chloridů v séru metodami iontově selektivních elektrod (ISE). Standardizace bez harmonizace.
Friedecký B., Kratochvíla J.: Determination of chlorides in serum by methods with ion-selective electrodes (ISE). Standardization without harmonization.
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 101 – 104

KBM_4_2022_Jabor-105
Jabor A., Franeková J.: Galektin-3: kardiologická problematika 
Jabor A., Franeková J.: Galectin-3 in cardiology
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 105 – 110

KBM_4_2022_Vilimova-111
Vilímová K., Michnová O., Kušnierová P.: Sérový amyloid A a jeho klinický význam
Vilímová K., Michnová O., Kušnierová P.: Serum amyloid A and its clinical significance
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 111 – 116

KBM_4_2022_Jabor-117
Jabor A., Vacková T., Kettner J., Zárubová A., Viczénová D., Čásenská J., Franeková J.: Jak snadný je přechod mezi dvěma různými stanoveními troponinů?
Jabor A., Vacková T., Kettner J., Zárubová A., Viczénová D., Čásenská J., Franeková J.: How easy is it to switch between two different troponin assays?
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 117 – 124

KBM_4_2022_Novobilsky-125
Novobilský R., Štefanská H., Kušnierová P.: Proteiny 14-3-3 a jejich klinický význam
Novobilský R., Štefanská H., Kušnierová P.: 14-3-3 proteins and their clinical significance
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 125 – 131

Časopis Klinická biochemie
a metabolismus v roce 2022 vychází za laskavé podpory těchto společností: