Číslo 4/2023

Náhled celého čísla v listovacím formátu naleznete zde

OBSAH č. 4-2023 / CONTENTS 4-2023

KBM_4_2023_Editorial-129
Editorial: Vávrová J.: Současnost českých odborných časopisů očima bibliometriky
Editorial: The current position of Czech scientific journals from the viewpoint of bibliometrics

KBM_4_2023_Labanczova-130
Labanczová M.: Apolipoproteiny v kontextu metabolismu lipoproteinů
Labanczová M.: Apolipoproteins in the context of lipoprotein metabolism
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 4, p. 130 – 136

KBM_4_2023_Friedecky-137
Friedecký B., Kratochvíla J., Wiewiorka O.: Stav analytické a postanalytické harmonizace u měření glykovaného hemoglobinu HbA1c
Friedecký B., Kratochvíla J., Wiewiorka O.: Status of analytical and post-analytical harmonization in the measurement of glycated hemoglobin HbA1c
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 4, p. 137 – 141

AKTUALITY /  ACTUALITIES

KBM_4_2023_Friedecky-142
Friedecký B., Kratochvíla J.: Referenční intervaly v roce 2023
Friedecký B., Kratochvíla J.: Reference intervals in 2023
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 4, p. 142 – 143

KBM_4_2023_Friedecky-144
Friedecký B., Kratochvíla J.: Referenční materiál pro měření C-reaktivního proteinu
Friedecký B., Kratochvíla J.: Reference material for measuring C-reactive protein
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 4, p. 144 

KBM_4_2023_Friedecky-145
Friedecký B.: E-informační zdroje metrologické návaznosti a databáze referenčních materiálů a metod
Friedecký B.: E-information sources of metrological continuity and databases of reference materials and methods
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 4, p. 145

DOPORUČENÍ /  RECOMMENDATION

KBM_4_2023_Springer-146
Springer D., Jiskra J., Límanová Z.: Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy (2023)
Springer D., Jiskra J., Límanová Z.: Recommendations for laboratory diagnosis of functional and autoimmune diseases of the thyroid gland (2023)
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 4, p. 146 – 152

KBM_4_2023_Springer-153
Springer D.: Jak se zapojit do nových screeningových programů
Springer D.: How to join the new screening programs
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 4, p. 153 – 154

Pokyny pro autory a publikační etika

Guide for authors and publication ethics

Index ročníku

Klíčová slova / Keywords

 

Časopis Klinická biochemie
a metabolismus v roce 2023 vychází za laskavé podpory těchto společností: