Číslo 3/2023

Náhled celého čísla v listovacím formátu naleznete zde

OBSAH č. 3-2023 / CONTENTS 3-2023

KBM_3_2023_Pozvání na kongres-78
Palička V.
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p.78.

KBM_3_2023_Pozvání na kongres-79
Springer D.
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p.79.

KBM_3_2023_Racek-80
Racek J.: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (Hořejšího medaile)
Racek J.: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 80-81.

KBM_3_2023_Jabor-82
Jabor A.: prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. devadesátiletý
Jabor A.: prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. ninety years old
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 82.

KBM_3_2023_Palička-83
Palička V.: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. sedmdesátiletý

Palička V.: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. seventy years old
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 83.

KBM_3_2023_Racek-84
Racek J.: Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (Čestné členství ČLS JEP)

Racek J.: Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 84.

KBM_3_2023_Springer-85
Springer D., Palička V.: prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (Čestné členství ČSKB)

Springer D., Palička V.: prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 85.

KBM_3_2023_Friedecký-86
Friedecký B.: Petr Breinek (Čestné uznání)

Friedecký B.: Petr Breinek 
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 86.

KBM_3_2023_Jabor-87
Jabor A.: Ing. Miroslav Zámečník (Čestné uznání)

Jabor. A.: Ing. Miroslav Zámečník 
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 87.

SBORNÍK – XVI. celostátní sjezd ČSKB/ PROCEEDINGS – XVIth National Meeting of CSKB

KBM_3_2023_Program sjezdu-88
Program sjezdu

Congress program
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 88-94.

KBM_3_2023_Abstrakta přednášek-95
Abstrakta přednášek

Abstracts of lectures
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 95-114.

KBM_3_2023_Abstrakta posterů-115
Abstrakta posterů

Abstracts of posters
Klin. Biochem. Metab., 31 (52), 2023, No. 3, p. 115-124.

Časopis Klinická biochemie
a metabolismus v roce 2023 vychází za laskavé podpory těchto společností: